Upis dece za 2013/14. godinu

Upis dece za radnu 2013/14. godinu obaviće se u periodu od 01.aprila 2013. godine do 30.aprila 2013. godine.

Zahtev za upis dece možete preuzeti ovde Zahtev za upis deteta.

Potrebna dokumentacija uz zahtev:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti deteta,

- Dokaz o zaposlenosti majke – oca,

- Zadnja priznanica o plaćenoj participaciji,

Za treće dete pored ostale dokumentacije dostaviti izvod iz m. k. rođenih za svako dete,

- Deca na pripremnom predškolskom programu: izvod iz m. k. rođenih i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti deteta.

Postavljeno u Obaveštenja 20.03.2013. Nema komentara.